Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17908:2023

Водорасли и продукти от водорасли. Методи за вземане на проби и анализ. Определяне на съдържанието на общи липиди с използване на метода на Ryckebosch-Foubert

Algae and algae products - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids content using the Ryckebosch-Foubert method

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира лабораторен метод за определяне на съдържанието на общи липиди в микро- и макроводорасли по метода на Ryckebosch-Foubert.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17908:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17908 IDENTICAL