Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 21826-1:2022

Железни руди. Определяне на общото съдържание на желязо с използване на метода на фотометрично титриране с EDTA. Част 1: Метод на микровълново разлагане (ISO 21826-1:2022)

Iron ores — Determination of total iron content using the EDTA photometric titration method — Part 1: Microwave digestion method
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод на фотометрично титриране с използване на EDTA за определяне на общото съдържание на желязо в железни руди.
Този метод е приложим за концентрационен диапазон 37,00% до 72,00%, масови части, от общото желязо в естествените железни руди, железни концентрати и агломерати, включително спечени материали.
Този метод не се прилага като референтен метод.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД ISO/TS 21826:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21826-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 21826-1:2022 IDENTICAL