Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 37101:2022

Устойчиво развитие в общностите. Система за управление на устойчивото развитие. Изисквания с насоки за използване (ISO 37101:2016)

Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use (ISO 37101:2016)

Главна информация

60.55     21.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-101

Европейски стандарт

03.100.70     13.020.20  

Обект и област на приложение

ISO 37101:2016 установява изисквания за система за управление на устойчиво развитие в общности, включително градове, използвайки холистичен подход, с оглед осигуряване на съответствие с политиката за устойчивото развитие на общностите.Очакваните резултати от система за управление на устойчивото развитие в общности включват:
· управление на устойчивостта и насърчаване на интелигентността и устойчивостта в общности, като същевременно се вземат предвид териториалните граници, към които тя
се прилага;
· подобряване на приноса на общностите към развитие на устойчиви резултати;
· оценка на представянето на общностите в напредъка към развитие на устойчиви резултати и ниво на интелигентност и устойчивост, която са постигнали;
· изпълнение на задълженията за съответствие.
ISO 37101:2016 има за цел да помогне на общностите да станат по-устойчиви и интелигентни, чрез прилагане на стратегии, програми, проекти, планове и услуги и демонстрира и съобщава техните постижения.
ISO 37101:2016 е предназначен за прилагане от организация, определена от общност, която да създаде организационната рамка и да осигури ресурси, необходими за подпомагане на управлението на околната среда, икономиката и резултати от социалното представяне. Общност, която избира да установи организационната рамка, сама по себе си се счита за представляваща организация, както е определено в ISO 37101:2016.
ISO 37101:2016 е приложим за общности с всякакъв размер, структура и видове, в развити или развиващи се страни, на местно, регионално или национално ниво и в определени градски или селски райони, на съответното им ниво на отговорност.
ISO 37101:2016 може да се използва изцяло или частично за подобряване на управлението на устойчиво развитие в общностите. Претенции за съответствие с ISO 37101:2016, обаче не са приемливи, освен ако всички негови изисквания са включени в система за управление на организацията за устойчиво развитие в общностите и са изпълнени без изключение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 37101:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
21.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 37101:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO 37101:2016 IDENTICAL