Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-9:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Атмосферно обледяване

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-9: Atmospheric icing

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1991-1-9
(1) EN 1991-1-9 дава принципи и правила за определяне на стойностите на натоварванията, дължащи се на атмосферно обледяване, които да се използват за следните видове конструкции:
- мачти ;
- кули;
- антени и антенни конструкции;
- кабели, стойки, обтягащи въжета и др.;
- въжени лини;
- конструкции за ски-лифтове;
- сгради или части от тях, изложени на потенциално обледяване;
- кули за специални видове конструкции, като например далекопроводи и вятърни турбини.
ЗАБЕЛЕЖКА Атмосферното обледяване на електрически въздушни линии е обхванато от EN 50341-1.
(2) EN 1991-1-9 специфицира стойности за:
- размери и тегло на натрупания лед;
- форми на натрупания лед.
(3) EN 1991-1-9 обхваща видове обледяване, натоварване от лед, действащо върху конструкциите и отчитане на падащ лед.
ЗАБЕЛЕЖКА Въздействия от вятър върху обледени конструкции са обхванати от EN 1991-1-4.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-9:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-9 IDENTICAL