Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1994-1-2 rev:2022

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    26.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1994-1-2 дава правила за проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции за случайна проектна ситуация от въздействие от пожар. Той само идентифицира разликите от, или допълнение към правилата за проектиране при обикновена температура.
(2) EN 1994-1-2 се прилага само за конструкции или части от конструкции, които са в обхвата на EN 1994-1-1 и са проектирани в съответствие с него.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-1-2 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1994-1-2 rev IDENTICAL