Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13282-1:2013/NA:2023

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)

Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria. National Annex to BDS EN 13282-1:2013
17.01.2023 г.

Главна информация

60.60     17.01.2023 г.

BDS

ТК-4

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Това национално приложение се прилага само за бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища, които отговарят на изискванията на БДС EN 13282-1:2013.
Този документ не противоречи на БДС EN 13282-1:2013, а само го допълва в частта Приложение ZA, точка ZA.1, като в табличен вид дава национални предписания, които да отчитат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища.
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13282-1:2013, в които се правят национални допълнения и уточнения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13282-1:2013/NA:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13282-1:2013/NA:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.01.2023 г.