Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 197-1:2011/NA:2022

Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за обикновени цименти. Национално приложение (NА)

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements. National Annex to BDS EN 197-1:2011

Главна информация

40.60     4.12.2022 г.

BDS

ТК-4

Чисто национален стандарт

Обект и област на приложение

С този документ се установяват националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на обикновен цимент за използване в строителството, който отговаря на изискванията на БДС EN 197-1:2011. Този документ не противоречи на БДС EN 197-1:2011, а само го допълва в частта Приложение ZA, точка ZA.1, като в табличен вид дава национални предписания, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на обикновен цимент.
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 197-1:2011, в които се правят национални допълнения и уточнения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 197-1:2011/NA:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 197-1:2011/NA:2022
40.60 Край на общественото допитване
4.12.2022 г.