Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 19238:2022

Радиационна защита. Критерии за ефективност на лаборатории, извършващи биологична дозиметрия чрез цитогенетика. Дицентричен анализ (ISO/DIS 19238:2022)

Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics - The dicentric assay (ISO/DIS 19238:2022)

Главна информация

40.60     9.11.2022 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

17.240     13.280  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19238:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19238:2022
40.60 Край на общественото допитване
9.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 19238 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 19238 IDENTICAL