Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 27548:2023

Добавъчно производство на пластмаси. Околна среда, здраве и безопасност. Метод за изпитване за определяне на нивата на емисии на частици и химикали от екструзия на материали с настолен 3D принтер (ISO/DIS 27548:2023)

Additive manufacturing of plastics - Environment, health, and safety - Test method for determination of particle and chemical emission rates from desktop material extrusion 3D printer (ISO/DIS 27548:2023)

Главна информация

40.60     11.07.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-22

Европейски стандарт

25.030     13.100     13.040.30     13.040.40  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методите за изпитване за определяне на емисиите на частици (включително ултрафини частици) и определени летливи органични съединения (включително алдехиди) от процеси на екструдиране на материали (ME), често използвани в непромишлени среди като училища, домове и офиси в камера за изпитване на емисии (ETC ) при определени условия на изпитване. Тези изпитвния обаче може да не предскажат точно резултатите в реалния свят.
Този документ описва метод за кондициониране, използващ ETC с контролирана температура, влажност, скорост на обмен на въздух, скорост на въздуха и процедури за наблюдение, съхранение, анализ, изчисляване и докладване на нивата на емисиите.
Този документ е предназначен да обхване настолен 3D принтер тип Fused Filament Fabrication (FFF), използващ термопластични материали. Основната цел на този документ е да определи количествено нивата на емисиите на частици и химикали, излъчвани от специфичен настолен 3D принтер тип ME, който работи с помощта на термопластични суровини.
Въпреки това, не всички възможни емисии са обхванати от този метод. Много суровини могат да отделят опасни емисии, които не се измерват от химическите детектори, предписани в този документ. Отговорност на потребителя е проучи материала, който се принтира, и потенциалните химически емисии. Пример са PVC суровини, които потенциално биха могли да отделят хлорирани съединения, които не биха били измерени с този документ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 27548:2023
40.60 Край на общественото допитване
11.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 27548 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 27548 IDENTICAL