Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17884:2022

Компетенции за достъпност на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Указания за по-всеобхватно развитие на ИКТ

ICT accessibility competences - Guidelines for a more inclusive ICT development
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-57

Технически доклад

03.100.30     35.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява знанията, уменията, отговорността и автономността на ИКТ експертите, участващи в разработването на продукти и услуги (включително цифрово съдържание), за да повишат знанията за достъпност в различни области, за различни компетенции и отговорности. Този документ:
- разглежда достъпността като "базова линия" (достъпността също е призната в EN 16234-1:2019 като трансверсален аспект);
- признава достъпността като изискване при обществените поръчки както за публичния, така и за частния сектор;
- предоставя преглед на полезни публикации на CEN, ISO и ESCO в областта;
- определя набор от знания, умения, отговорност и самостоятелност за различни ИКТ области за подобряване на достъпността в настоящите професионални роли и работни позиции (хардуер, софтуер, уеб);
- отнася се до ESCO ИКТ профили, които могат да бъдат приспособени за трите основни области: хардуер, софтуер, уеб;
- отнася се до W3C дейности за определяне на знания, умения, отговорност и самостоятелност в ролевите профили за уеб достъпност;
- подпомага дейности за доставчици на образование и институти за изпит/сертифициране.
Този документ трябва да помогне например за:
- избягване на проблеми при определянето на профили от трето ниво, извлечени от европейските профили на професионални роли в ИКТ, без да липсват изисквания за достъпност;
- позволяват лесно прилагане на свързани с достъпността стандарти на ниво ЕС и позоваване от CEN, ISO и ESCO;
- позволяват на пазара да приспособи своите текущи работни профили и/или курсове за обучение, добавяйки умения за достъпност.
Този документ подкрепя определянето на знания и умения за всяка професионална роля в ИКТ, без да се създават нови профили на роли в ИКТ, които включват компетенции за достъпност.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17884:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17884:2022 IDENTICAL