Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 795:2022

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

Personal fall protection equipment - Anchor devices

Главна информация

40.60     19.01.2023 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира експлоатационни изисквания и свързаните с тях методи за изпитване на осигурителни устройства за един или повече потребители, които не са постоянно подсигурени към конструкцията.
Тези осигурителни устройства включват стационарни или подвижни(мобилни) точки за закрепване, предназначени за закрепване на компоненти на индивидуалната система за защита от падане в съответствие с EN 363:2018.
Този европейски стандарт съдържа също и изисквания за маркировка и инструкции за употреба, както и инструкции за инсталиране.
Този европейски стандарт не е приложим за:
- устройства за закрепване, предназначени да позволят на повече от един потребител да бъде прикрепен по всяко време;
- устройства за закрепване, използвани при всякакви спортни или развлекателни дейности;
- оборудване, проектирано да отговаря на EN 516:2006;
- постоянни анкерни устройства и покривни куки за обезопасяване в съответствие с EN 17235;
- елементи или части от конструкции, които са били монтирани за употреба, различна от тази, като точки за закрепване или
устройства за закрепване, например греди, трегери;
- структурни анкери (вижте 3.3).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 795:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 795:2022
40.60 Край на общественото допитване
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 795 IDENTICAL