Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 27002:2023

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Механизми за контрол на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022)
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.04.2023 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.030  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя референтен набор от общи механизми за контрол за сигурност на информацията, включително указания за внедряване.
Този документ е предназначен да бъде използван от организации:
a) в контекста на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на базата на ISO/IEC 27001;
b) за внедряване на механизми за контрол на сигурността на информацията, основани на международно признати най-добри практики;
c) за разработване на специфични за организацията указания за управление на сигурността на информацията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 27002:2017

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2022

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 27002:2023
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 27002:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO/IEC 27002:2022 IDENTICAL