Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 14758-2 rev:2022

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Полипропилен с минерални модификатори (PP-MD). Част 2: Указания за оценяване на съответствието

Plastics piping systems for non‐pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP‐MD) - Part 2: Assessment of conformity

Главна информация

30.99     18.08.2023 г.

50.20    23.11.2023 г.

BDS

ТК-81

Техническа спецификация

23.040.05     93.030  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация дава указания за оценяването на съответствието на материали, продукти, съединения и комплекти в съответствие с приложимата(ите) част(и) на EN 14758, предназначени да бъдат включени в плана за качество на производителя като част от системата за управление на качеството и за установяване на сертификационни процедури.
ЗАБЕЛЕЖКА За да се подпомогне потребителя, в приложение А е дадена основна матрица на изпитвания.
Заедно с EN 14758 1 този документ е приложим за тръбопроводни системи с плътна стена, изработени от полипропилен, модифициран с минерал(и) (PP-MD), предназначени да бъдат използвани за:
— безнапорно отводняване и канализация извън конструкциятс нс сгрсди (код на област на приложение „U“); и
— безнапорно отводняване и канализация както за подземни в конструкцията на сгради (код на област на приложение „D“), така и извън конструкцията на сгради.
Това се отразява в маркировката на продуктите чрез „U” и „UD”.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 14758-2:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 14758-2 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
18.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 14758-2 IDENTICAL