Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12103 rev:2022

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

Resilient floor coverings - Agglomerated cork underlays - Specification

Главна информация

10.99     11.07.2022 г.

20.60    17.10.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за коркови подложки, направени от агломериран корк, предназначени да бъдат използвани заедно с всякакъв вид еластичнo подовo покртие, за да се подобрят акустични му характеристики и/или да се осигури основа за всякакви твърди подови покрития. По желание те могат да се използват за подобряване на топлинните характеристики. Този стандарт също така определя изискванията за маркиране и етикетиране.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12103:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12103 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
11.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12103 rev IDENTICAL