Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16683:2023

Железопътна техника. Устройство за сигнал за помощ и за комуникация. Изисквания за тежкотоварни железопътни превозни средства

Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements for heavy rail vehicles

Главна информация

40.60     24.08.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

13.320     45.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ обхваща тежкия железопътен подвижен състав.
Този документ определя:
— функционалните изисквания за устройство за повикване на помощ и за комуникация;
— динамичен анализ на системата Call for Aid.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Функцията Call for Aid на съществуващи превозни средства може да изисква модификация, за да работи във връзка с превозни средства, които отговарят на този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Функцията Call for Aid е отделна от алармената система за пътници (PAS), която е предвидена за справяне с извънредни ситуации. PAS е описана в стандарта EN 16334-1.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 : Комуникационното устройство е различно от PAS, но може да споделя някои части от PAS, за да постигне своите функционалности.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: PAS се счита за система, свързана с безопасността, докато Call for aid и комуникационното устройство са помощни средства, които не са свързани с безопасността на пътниците.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16683:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16683:2023
40.60 Край на общественото допитване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16683 IDENTICAL