Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 105-B04:2023

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B04: Устойчивост на цвета на изкуствени атмосферни условия: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа

Textiles - Tests for colour fastness - Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test

Главна информация

30.99     27.02.2023 г.

40.20    20.04.2023 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част от ISO 105 определя метод, предназначен за определяне устойчивостта на цвета на текстил от всякакъв вид, с изключение на свободни влакна на действието на времето, определено чрез излагане на симулирани атмосферни условия в шкаф, оборудван с ксенонова дъгова лампа. ISO 105-B04 е предназначен за текстил (като облекло), когато основните критерии за оценяване са устойчивостта на цветовете.
Този метод може да се използва, за да се определи дали даден текстилен материал е чувствителен към светлина в мокро състояние.
Забележка 1: Обща информация за устойчивостта на цвета на светлина е дадена в приложение А.
Забележка 2: Текстил или технически текстил, които са постоянно изложени на външна среда и/или изискват механично изпитване (като определяне на якост на опън), могат да бъдат изпитвани съгласно ISO 105-B10.Go

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 105-B04:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 105-B04:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
27.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 105-B04 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 105-B04 IDENTICAL