Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17888-2:2022

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на конструкции за изпитване на сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test

Главна информация

40.60     1.12.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ уточнява методите за анализ на данни в стационарно състояние за оценка на данните от „метод за изпитване на съвкупните топлинни загуби“. Тези методи за анализ позволяват да се оцени действителната in situ съвкупна топлинна загуба (коефициент на топлопреминаване на сградата).
ЗАБЕЛЕЖКА Методът за съвкупна топлинна загуба е посочен в pr EN 17888-1:2022, Топлинни характеристики на сгради – Изпитване на място на конструкции за изпитване на сгради – Част 1: Събиране на данни за изпитване на съвкупната топлинна загуба.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17888-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
1.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17888-2 IDENTICAL