Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17888-1:2022

Топлинни характеристики на сгради. Измерване на място на конструкции за изпитване на сгради.Част 1: Събиране на данни за изпитване на съвкупната топлинна загуба

Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test

Главна информация

40.60     1.12.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изпитване и измерване на място на топлинните характеристики на строителни конструкции, специално изградени за целите на изпитването.
Този документ също така уточнява апаратурата, която ще се използва и процедурите за измерване и събиране на данните и формата за докладване за апарата, включително структурата за изпитване на сградата и условията на изпитване.
ЗАБЕЛЕЖКА Анализът на данните и форматът за докладване на анализа са посочени в pr EN 17888-2.
Този документ не се прилага за:
- съществуващи сгради;
- строителни конструкции, позволяващи получаване на директна слънчева топлина чрез остъклени повърхности;
- определянето на топлинните характеристики на конкретен строителен продукт, материал, компонент или елемент.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17888-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
1.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17888-1 IDENTICAL