Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17887-1:2022

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 1: Събиране на данни за изпитване на сумарни топлинни загуби

Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test

Главна информация

40.60     1.12.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за изпитване за измерване на място на топлинните характеристики на сгради, както новопостроени, така и съществуващи.
Този документ специфицира данните, които трябва да се събират по време и след изпитването.
ЗАБЕЛЕЖКА Анализът на данните и форматът за докладване на анализа са посочени в pr EN 17887-2:2022 Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупните топлинни загуби.
Този документ е приложим за самостоятелни еднофамилни сгради и свързани сгради, като полусамостоятелни къщи, терасовидни къщи и апартаменти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17887-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
1.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17887-1 IDENTICAL