Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17887-2:2022

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test

Главна информация

40.60     1.12.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методите за анализ на данни в стационарно състояние за оценка на данните от „изпитване на съвкупната топлинна загуба“. Тези методи за анализ позволяват да се оцени на място действителната съвкупна топлинна загуба (коефициент на топлопреминаване на сградата).
ЗАБЕЛЕЖКА Методът за съвкупна топлинна загуба е специфициран в pr EN 17887-1:2022 Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 1: Събиране на данни за изпитване на съвкупната топлинна загуба.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17887-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
1.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17887-2 IDENTICAL