Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10251 rev:2022

Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните характеристики на лист и лента от електротехническа стомана

Magnetic materials - Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip

Главна информация

10.99     27.06.2022 г.

20.60    10.10.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е предназначен да дефинира методите за изпитване, използвани за определяне на следните геометрични характеристики на лист и лента от електротехническа стомана:
- навълняване на ръбовете (коефициент на вълната);
- остатъчно изкривяване;
- издуване на ръбовете;
- отклонение от линията на срязване вследствие на вътрешни напрежения;
- височина на изпъкналост на отрязаните ръбове.
Този европейски стандарт се прилага за лист и лента от електротехническа стомана, предназначени за изграждане на магнитни вериги и съответстващи на точки В2, С21 и С22 от IEC 60404-1:2000.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10251:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10251 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
27.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10251 rev IDENTICAL