Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 9241-514:2022

Ергономичност на взаимодействието човек-система. Част 514: Ръководство за прилагане на антропометрични данни в серията ISO 9241-500 (ISO/TR 9241-514:2020)

Ergonomics of human-system interaction - Part 514: Guidance for the application of anthropometric data in the ISO 9241-500 series (ISO/TR 9241-514:2020)
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-59

Технически доклад

13.180  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ има за цел да предостави насоки при използването на антропометрични данни в рамките на серията ISO 9241-500

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД ISO/TR 9241-514:2021

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 9241-514:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 9241-514:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO/TR 9241-514:2020 IDENTICAL