Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TR 17842-1:2022

Оборудване за детски площадки. Част 1: Отговори на искания за тълкуване на EN 1176:2017 и неговите части (2018-2019)

Playground equipment for children - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 1176:2017 and its parts (2018-2019)

Главна информация

60.55     9.10.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-88

Технически доклад

97.200.40  

Обект и област на приложение

Целта на този документ е да публикува отговори на искания за тълкуване на всички части на EN 1176, които са изготвени от комисията за тълкуване и потвърдени от CEN/TC136/SC1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TR 17842-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17842-1:2022 IDENTICAL