Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1515-4:2021/AC:2022

Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 4: Избор на свързване с болтове и гайки за съоръжения, обект на Директива 2014/68/ЕС за съоръжения под налягане

Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

21.060.10     21.060.20     23.040.60  

Изтегли

БДС EN 1515-4:2021/AC:2022 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Този документ е приложим за избора на болтове за фланцови съединения на оборудване, предмет на Директивата за оборудването под налягане 2014/68 / ЕС. Той определя стандарти и допълнителни изисквания за размери, свойства на материала и технически условия за доставка на болтове.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Шайбите не попадат в обхвата на този документ. Изборът се основава на често използваните болтове. Той обхваща общи температурни диапазони на общото обслужване на фланците. При избора на болтови съединения съгласно този документ е от съществено значение да се вземат предвид условията на околната среда и други параметри, включително вид течности, опасност от корозия, чупливост при ниски температури и отхлабване при повишени температури. Целта на този документ е да предостави селекция от най-често използваните видове болтови съединения и комбинации от материали за болтови съединения. Целта не е да се посочат всички възможни приложения, а да се дадат насоки за най-често срещаните приложения. Например, ограниченията за приложение за материал в обхвата на пълзене не са изрично обхванати в този документ. Например, ограниченията за приложение за материал в обхвата на пълзене не са изрично обхванати в този документ. Когато стандартът за материал осигурява механични свойства за обхвата на пълзене, съответната препратка е дадена в Таблица 3.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Специални услуги и условия на околната среда може да изискват нанасянето на покрития. Опцията за купувача е да вземе решение за това. В зависимост от използваното покритие може да се наложи проверка на температурните диапазони, дадени в таблица 3 и таблица 4.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: В приложение B има видове болтови съединения и комбинации от материали за болтови съединения съгласно често използваните национални стандарти, различни от изброените в таблица 2, таблица 3 и таблица 4.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1515-4:2021

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1515-4:2021/AC:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1515-4:2021/AC:2022 IDENTICAL