Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1401-1:2019/A1:2022

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Главна информация

40.60     25.08.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.01  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за тръби с плътни стени и с гладки вътрешни и външни повърхности, които са екструдирани от един и същи състав по цялата стена, свързващи части и системата от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), тръбопроводни системи в областта на безнапорно отводняване и канализация:

a) положени в земята извън конструкцията на сгради (код за област на приложение “U”) и

b) едновременно положени в земята в конструкцията на сгради и извън сгради (код за област на приложение “UD”).

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Предвидената употреба се отразява в маркирането на продуктите чрез “U” и “UD”.

Той определя също и параметрите за методите за изпитване, позовани в този стандарт.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Многослойни тръби, произведни от различен състав на стената и разпенен среден слой са обхванатаи от EN 13476-2 [1].

Този документ обхваща поредица от номинални размери, поредица от серии тръби и свързващи части и поредица от класове на коравина и дава препоръки относно цветовете.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Купувачът или лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящия избор между различните видове, като вземат предвид специфичните изисквания и съответните национални нормативни актове, а също така практиката или правилата за полагане.

Стандартът се прилага за тръби и свързващи части oт PVC-U, техни съединения и съединенията им с елементи от други материали от пластмаси и материали, различни от пластмаси, предназначени за полагане в земята на тръбоброводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация.

ЗАБЕЛЕЖКА 4: Тръби, свързващи части и други елементи, съотвестващи на някой от стандартите за продукти, изброени в приложение С, може да се използват с тръби и свързващи части, съотвестващи на този стандарт, при условие че те съответстват на изискванията за присъединителни размери, дадени в точка 7, и на изискванията в таблица 16.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1401-1:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1401-1:2019/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
25.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1401-1:2019/prA1 IDENTICAL