Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 17779:2022

Спояване. Спецификация и квалификация на процедурите за спояване на метални материали (ISO 17779:2021)

Brazing - Specification and qualification of brazing procedures for metallic materials (ISO 17779:2021)

Главна информация

60.55     25.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.01     25.160.50  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за спецификацията и квалификацията на процедурите за запояване на метални материали.
Този документ определя изискванията за спояване на изпитвания образец, изпитването на образеца за изпитване, основните променливи и техния обхват на квалификация, критериите за приемане, записа за квалификация на процедурата на запояване (BPQR) и спецификацията на процедурата на запояване (BPS).
Този документ дава общи разпоредби относно изискванията за качество на спояване (виж приложение А).
Този документ не обхваща контрол на остатъчни напрежения, устойчивост на корозия и удар.
Този документ се прилага за следните процеси на спояване съгласно ISO 857-2 и ISO 4063:2009 с локално и общо нагряване:
— 911 Инфрачервено запояване;
— 912 Спояване с пламък, горелка;
— 913 Спояване с лазерен лъч;
— 914 Спояване с електронен лъч;
— 916 Индукционно спояване;
— 918 Устойчиво спояване;
— 919 Дифузионно спояване;
— 921 Спояване в пещ;
— 922 Вакуумно запояване;
— 923 Спояване във вана;
— 924 Спояване в солена баня;
— 925 Спояване във вана с флюс ;
— 926 Спояване чрез потапяне;
— 972 Спояване с дъгова заварка.
Принципите на този документ могат да се прилагат към други процеси на спояване и спояване на материали, които не са изброени.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13134:2002

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17779:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
25.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 17779 IDENTICAL

Въвежда ISO 17779:2021 IDENTICAL