Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-6 rev:2022

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение

Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-6: Actions during execution

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    25.01.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1991-1-6 предоставя указания и общи правила за определяне на въздействията, отнасящи се за конструкцията по време на изпълнението на сгради и строителни съоръжения, включително геотехнически конструкции.
EN 1991-1-6 също предоставя принципи и общи правила за определяне на въздействията при проектиране на спомагателни конструкции и оборудване по време на изпълнението, както и за определяне на въздействията, които обикновено действат на спомагателните елементи, използвани по време на изпълнение.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-6:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-6 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-6 rev IDENTICAL