Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-5:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Температурни въздействия

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5: Thermal actions

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1991-1-5
(1) EN 1991-1-5 дава принципи и правила за изчисляване на температурни въздействия върху сгради, мостове и други конструкции, включително и върху техните конструктивни елементи. Предоставени са също принципни положения, необходими за облицовки и други части, закрепени за сгради.
(2) В тази част се описват измененията на температурата в конструктивните елементи. Дадени са характеристични стойности на температурни въздействия, за използване при проектирането на конструкции, които са изложени на денонощни и сезонни климатични промени.
(3) В тази част са дадени също принципи за измененията на температурата на конструктивните елементи, дължащи се на полагане на горещ асфалт върху плочите на пътните мостове.
(4) В тази част също се предоставят принципи и правила за температурни въздействия върху конструкции, които са главно функция на експлоатацията им (например охладителни кули, силози, резервоари, топли и студени складови съоръжения и т.н.).
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни указания за температурни въздействия върху комини са дадени в EN 13084-1.
1.2 Предпоставки
Предпоставките, дадени в FprEN 1990:2022, 1.2, се прилагат за EN 1991-1-5.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-5:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-5:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-5 IDENTICAL