Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-4 rev:2022

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

Eurocode 1 — Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    12.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1991-4 предоставя принципи и правила за изчисляване на въздействията при проектирането на конструкциите на силози и резервоари. Силозите се използват за складиране на насипни материали, а резервоарите за складиране на течности.
Тази част включва някои препоръки за въздействия върху силози и резервоари, които не са свързани само със складирани насипни материали или течности (като ефектите от температурни разлики), но са в значителна степен предизвикани от тях.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-4:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-4 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-4 rev IDENTICAL