Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16783:2022

Топлоизолационни продукти. Декларации за продукти по отношение на околната среда (EPD). Правила за категория на продукт (PCR), допълващи EN 15804 за продукти, произведени в производствено предприятие и формувани на място

Thermal insulation products - Environmental Product Declarations (EPD) - Product Category Rules (PCR) complementary to EN 15804 for factory made and in-situ formed products

Главна информация

40.60     9.02.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт са дадени правила за категория на продукт (PCR) за декларации тип III (като в EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021) за топлоизолационни продукти, произведени в производствено предприятие и на място. В допълнение към EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021, с PCR, описани в този документ:
- се специфицира декларираната единица, която да се използва;
- определят се границите на системата за топлоизолационни продукти;
- специфицират се/описват се сценарии по подразбиране и правила за определяне на сценарии за отделни информационни модули на жизнения цикъл.
Предвидено е тези PCR да се използват за етапите от суровина до готов продукт, от суровина до готов продукт с допълнения или от суровина до готов продукт с оценяване при условие, че намерението е правилно изложено в описанието на границата на системата.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16783:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16783:2022
40.60 Край на общественото допитване
9.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16783 IDENTICAL