Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-7 rev:2022

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Особени въздействия

Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-7: Accidental actions

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    25.01.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1991-1-7 предоставя действия и правила за обезопасяване на сгради и други строителни съоръжения срещу възможни за идентифициране особени въздействия, както и правила и въздействия за системи за свързване.
EN 1991-1-7 определя:
- стратегии и действия, основани на идентифицирани особени въздействия;
- въздействия за системи за свързване.
Правила за удар от превозни средства, движещи се по мостове, са дадени в EN 1991-2.
Идентифицирани особени въздействия, като удар от превозни средства и вътрешни експлозии, са специфицирани в раздели 5 и 6 на EN 1991-1-7.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-7:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-7 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-7 rev IDENTICAL