Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-7:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Особени въздействия

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: Accidental actions

Главна информация

40.20     7.09.2023 г.

40.60    14.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1991-1-7
(1) prEN 1991-1-7 предоставя действия и правила за обезопасяване на сгради и други строителни съоръжения срещу възможни за идентифициране особени въздействия.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Възможните за идентифициране особени въздействия включват удари от превозни средства и вътрешни експлозии.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Правила за удар от превозни средства, движещи се по мостове, са дадени в EN 1991-2.
(2) prEN 1991-1-7 обхваща също въздействия и правила за системи за свързване и ключови елементи; информация за оценяване на риска; динамично проектиране за удар; въздействия от вътрешни експлозии; въздействия от падане на отломки.
1.2 Предпоставки
(1) Общите предпоставки от EN 1990 се прилагат за prEN 1991-1-7.
(2) prEN 1991-1-7 е предвиден да се използва заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части) и другите части на Еврокодовете за проектиране на конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-7:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-7:2023
40.20 Начало на обществено допитване
7.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-7 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход