Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-4 rev:2022

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Натоварване от вятър

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-4: Wind actions

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    12.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

ЕN 1991-1-4 дава принципи и правила за определяне на въздействията от естествен вятър при проектирането на конструкциите на сгради и строителни съоръжения, за всички разглеждани участъци на натоварване. Това обхваща цялата конструкция или части от нея, както и елементи, закрепени към конструкцията, например компоненти, облицовки и техните съединения, защитни и противошумни прегради.
Тази част се прилага при:
- сгради и строителни съоръжения с височина до 300 m;
- мостове, в които няма отвор по-дълъг от 200 m.
Тази част е предназначена за предвиждане на характеристичните натоварвания от вятър върху разположени на сушата конструкции и върху техни или присъединени към тях елементи.
Тази част също се прилага към конструкции, разположени крайбрежно на разстояние по-малко от 1 km от главната брегова линия. За крайбрежни конструкции, разположени на повече от 1 km от главната брегова линия, ефектът на терена, определен в тази част, е неприложим.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-4:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-4 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-4 rev IDENTICAL