Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1994-1-1 rev:2022

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Главна информация

30.99     7.09.2023 г.

40.10    9.11.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1994-1-1 дава основните правила за проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции и специфични правила за сгради.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичните правила за мостове са дадени в EN 1994-2

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-1-1 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
7.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1994-1-1 rev IDENTICAL