Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1994-2 rev:2022

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: Bridges

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1994-2 дава правила за проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни мостове или елементи на мостове, допълващи основните правила, дадени в EN 1994-1-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-2 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1994-2 rev IDENTICAL