Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10264-3:2022

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3: Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за приложения при тежък режим на работа

Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications

Главна информация

40.20     4.08.2022 г.

40.60    13.10.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.65  

Обект и област на приложение

Тази част на този европейски стандарт се отнася за кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана, използван за производството на въжета за минни елеватори, изтегляне на хора, въжена линия за превозване пътници и за други приложения, свързани с работа при тежки условия.

Тази част на този европейски стандарт се отнася за кръгъл и три вида профилиран тел: напълно затворен (Z), полузатворен (Н) и трапецовиден (Т).

В допълнение към изискванията на тази част на този европейски стандарт се прилагат също изискванията на EN 10264-1.

Тази част на този стандарт не се отнася за стоманен тел, взет от произведени вече въжета.

Тази част на този европейски стандарт определя следните изисквания за студеноизтеглен тел от нелегирана стомана, предназначен за въжета за високо отговорни приложения.

- размери и допустими отклонения
- механични характеристики
- изискванията, отнасящи се до химичния състав на стоманения тел;
- условията, които трябва да бъдат изпълнени от някои покрития.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10264-3:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10264-3:2022
40.20 Начало на обществено допитване
4.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10264-3 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход