Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10244-2:2022

Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав

Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

Главна информация

40.20     4.08.2022 г.

40.60    13.10.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

25.220.40     77.140.65  

Обект и област на приложение

Тази част на този европейски стандарт специфицира изискванията за масата на покритието, други характеристики и изпитвания на покрития от цинк и цинкови сплави върху стоманен тел и продукти от стоманен тел с кръгло или друго напречно сечение.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10244-2:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10244-2:2022
40.20 Начало на обществено допитване
4.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10244-2 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход