Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10138-2:2022

Стомана за предварително напрягане. Част 2: Дилки

Prestressing steels - Part 2: Strand

Главна информация

20.60     30.05.2022 г.

30.99    27.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

This European standard gives specific requirements for technical classes of high tensile steel wire strand, which has been given a stress relieving heat treatment.
It is applicable to the following products:
a) 2-wire strand;
b) 3-wire strand;
c) indented 3-wire strand;
d) 7-wire strand;
e) indented 7-wire strand;
f) 7-wire compacted strand.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10138-2:2022
20.60 Край на периода за коментари
30.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10138-2 IDENTICAL