Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10369:2022

Стомани за предварително напрягане - Намазани и обвити дилки за предварително напрягане на бетон

Prestressing steels - Greased and sheathed strands for theprestressing of concrete

Главна информация

20.60     30.05.2022 г.

30.99    27.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за непокрити високоякостни стоманени дилки или покрити с цинк или цинкова сплав високоякостни стоманени дилки, капсулирани с грес на основата на минерално масло на метална основа и обвивка от полиетилен с висока плътност (HDPE) за предварително напрягане на бетон.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10369:2022
20.60 Край на периода за коментари
30.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10369 IDENTICAL