Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10080 rev:2022

Стомани за армиране на бетон . Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

Главна информация

20.60     30.05.2022 г.

30.99    27.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт определя общите изисквания и дефинициите за експлоатационните свойства на заваряеми армировъчни стомани, използвани за армиране на бетонни конструкции, доставени като готови продукти под формата на:

- пръти, кангали (горещовалцуван и изтеглен тел) и изправена кангална стомана;

- машинно заварени армировъчни мрежи;

- армировъчни скелети.

1.2 Повърхността на стоманите по този европейски стандарт имат повърхност е оребрена, с вдлъбнатини или гладка.

1.3 Този европейски стандарт не се прилага за:

- незаваряеми армировъчни стомани;
- поцинковани армировъчни стомани;
- армировъчни стомани с епоксидно покритие;
- корозионноустойчиви армировъчни стомани;
- армировъчни стомани за предварително напрягане (виж prEN 10138-1 до 4);
- ленти с вдлъбнатини;
- последваща обработка, напр. рязане или рязане и огъване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10080:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10080 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
30.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10080 rev IDENTICAL