Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10080:2023

Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

Главна информация

40.20     19.01.2023 г.

40.60    30.03.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15  

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт определя общите изисквания и дефинициите за експлоатационните свойства на заваряеми армировъчни стомани, използвани за армиране на бетонни конструкции, доставени като готови продукти под формата на:

- пръти, кангали (горещовалцуван и изтеглен тел) и изправена кангална стомана;

- машинно заварени армировъчни мрежи;

- армировъчни скелети.

1.2 Повърхността на стоманите по този европейски стандарт имат повърхност е оребрена, с вдлъбнатини или гладка.

1.3 Този европейски стандарт не се прилага за:

- незаваряеми армировъчни стомани;
- поцинковани армировъчни стомани;
- армировъчни стомани с епоксидно покритие;
- корозионноустойчиви армировъчни стомани;
- армировъчни стомани за предварително напрягане (виж prEN 10138-1 до 4);
- ленти с вдлъбнатини;
- последваща обработка, напр. рязане или рязане и огъване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10080:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10080:2023
40.20 Начало на обществено допитване
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10080 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход