Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10138-1:2022

Стомана за предварително напрягане. Част 1:Тел

Prestressing steels - Part 1: Wire

Главна информация

20.60     30.05.2022 г.

30.99    27.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира специфични изисквания за технически (якостни) класове на студено изтеглена стоманена тел с висока якост на опън, обикновена или вдлъбната. Приложим е за тел, който е изправен и освободен от напрежението и след това се доставя под формата на кангали или на пачки с нарязани дължини.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10138-1:2022
20.60 Край на периода за коментари
30.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10138-1 IDENTICAL