Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10348:2022

Стомани за армиране на бетон . Продукти от поцинкована армировъчна стомана

Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel products

Главна информация

40.10     22.11.2022 г.

40.20    2.02.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15  

Обект и област на приложение

Този документ уточнява изискванията за горещо поцинкована армировъчна стомана под формата на продукти съгласно EN 10080 и подложени, където е уместно, на допълнителна обработка, напр. пръти, огънати пръти, стремена, продукти, изправени от рулони, продукти, изрязани от пръти, заварени конструкции и всякакви други компоненти, произведени за използванеза армиране на бетон.
Този документ не се прилага за горещо поцинкована армировка за предварително напрягане или компоненти на тези армировки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10348-2:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10348:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
22.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10348 IDENTICAL