Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10348:2023

Стомани за армиране на бетон. Продукти от поцинкована армировъчна стомана

Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel products

Главна информация

50.20     2.11.2023 г.

50.60    14.12.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за горещо поцинкована армировъчна стомана под формата на продукти, които изпълняват изискванията на EN 10080 и са подложени, където е подходящо, на допълнителна обработка, напр. пръти, огънати пръти, стремена, продукти, изправени от кангали, продукти, изрязани от пръти, заварени конструкции и всякакви други компоненти, произведени за използвани като армировка на бетон.
Този документ не се прилага за горещо поцинкована армировка за предварително напрягане или компоненти на тези армировки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10348-2:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10348:2023
50.20 Начало на официално гласуване
2.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 10348 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход