Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17388-2:2022

Огъваеми хидроизолационни мушами. Декларация за продукта по отношение на околната среда. Правила за категория продукти за битумни и синтетични огъваеми мушами за (покривна) хидроизолация. Част 2: Рамка за затваряне с опции

Flexible sheets for waterproofing — Environmental product declarations - Product Category Rules for bituminous and synthetic flexible sheets — Part 2: Cradle to gate with options

Главна информация

45.99     5.01.2023 г.

50.20    16.03.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ съдържа правила за продуктови категории (PCR) за оценка на екологичните показатели на подсилени битумни, пластмасови и гумени гъвкави листове, за които предназначението е хидроизолация на покрива.
ЗАБЕЛЕЖКА Стандартите за референтни продукти са EN 13707 и EN 13956.
Този документ е предназначен да се използва за разработване и издаване от край до край на опции EPD, използвайки специфични данни. Този PCR включва изисквания/правила за:
- определяне на параметрите, които трябва да се декларират, и начина, по който те се събират и докладват;
- описва кои етапи от жизнения цикъл на продукта се разглеждат в EPD и кои процеси трябва да бъдат включени в етапите на жизнения цикъл;
включва правилата за изчисляване на описа на жизнения цикъл и оценката на въздействието на жизнения цикъл, залегнали в основата на EPD, включително спецификацията на качеството на приложените данни. Този стандарт е разработен в съответствие с EN15804 и EN15942. Тези европейски стандарти осигуряват средствата за разработване на екологична декларация от тип III за строителни продукти и са част от набор от стандарти, предназначени за оценка на устойчивостта на строителните работи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17388-2:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17388-2 IDENTICAL