Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17388-1:2022

Огъваеми хидроизолационни мушами. Декларация за продукта по отношение на околната среда. Правила за категория продукти за битумни и синтетични огъваеми мушами за (покривна) хидроизолация. Част 1: През целия експлоатационен срок

Flexible sheets for waterproofing — Environmental product declaration -Product Category Rules for bituminous and synthetic flexible sheets for (roof) waterproofing — Part 1: Cradle to grave

Главна информация

45.99     5.01.2023 г.

50.20    16.03.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ съдържа Правила за категорията на продукта (PCR) за оценка на екологичните показатели на битуминозни и синтетични гъвкави листове, за които е предвидено използване в качеството на покривна хидроизолация.
ЗАБЕЛЕЖКА Стандартите за референтни продукти са EN 13707 и EN 13956.
Този стандарт ще се използва за разработването и издаването на пълен набор от големия обхват на EPD
 генерични данни и генерични общи системи спецификации (сценарии) за общи EPD;
 или специфични данни и специфични общи системи спецификации (сценарии) за специфични EPD;
Този PCR включва изисквания и правила за:
 да определят параметрите, които трябва да бъдат декларирани, и начина, по който се събират и докладват;
 описва кои етапи от жизнения цикъл на продукта се разглеждат в EPD и кои процеси трябва да бъдат включени в етапите на жизнения цикъл;
 да включи правилата за изчисляване на инвентаризацията на жизнения цикъл и оценката на въздействието върху жизнения цикъл, залегнали в основата на EPD, включително уточняване на качеството на приложените данни;
 определят общи данни и спецификации на системите, които се използват за генерично EPD.
Този стандарт е разработен в съответствие с EN 15804 и EN 15942. Тези европейски стандарти предоставят средства за разработване на екологична декларация на строителни продукти от тип III и са част от набор от стандарти, които са предназначени за оценка на устойчивостта на строителните работи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17388-1:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17388-1 IDENTICAL