Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 18393-1:2022

Продукти за топлоизолация. Определяне на стареене чрез слягяне. Част 1: Аерирана насипна изолация за вентилирани подпокривни пространства, симулиращи циклична влажност и температура (ISO/DIS 18393-1:2022)

Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose fill insulation for ventilated attics simulating humidity and temperature cycling (ISO/DIS 18393-1:2022)

Главна информация

40.60     18.08.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за изпитване за определяне на слягането на аерирана насипна изолация, положена хоризонтално във вентилирани подпокривни пространства.
Този метод за изпитване измерва стареенето, свързано с цикли на температура и влага; Въпреки това, може да има други фактори, удар, сеизмични въздействия, вибрации от всякакъв вид, които могат да повлияят на промяната на дебелината.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 18393-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
18.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 18393-1 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 18393-1 IDENTICAL