Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17886:2022

Лабораторен метод за изпитване. Оценяване на податливостта на топлоизолационни продукти за развитие на мухъл

Laboratory test method - assessment of the susceptibility of thermal insulation products to mould growth

Главна информация

40.60     6.10.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ описва лабораторен метод за изпитване за определяне на податливостта на топлоизолационни продукти, използвани в строителството, за развитие на мухъл при специфични климатични условия.
Методът е приложим за фабрично произведени продукти и за положени на място продукти. Фабрично произведените продукти включват панели, дюшеци и рула. Продуктите, положени на място са обикновено онези, които се доставят в насипно състояние и се полагат чрез вдухване, запълване на пори или пръскане, с използване на вода и/или лепила, независимо дали са третирани или не, с добавки.
В зависимост от производителя на изолации, изпитването се извършва при едно от условията в таблица 1. Това условие е свързано с най-лошия сценарий, избран от реалните хигротермални условия, което влияе на крайното приложение на изолационния продукт, и от кратката продължителност на изпитването за мухъл.
Този метод за изпитване определя податливостта на топлоизолационния материал за развитие на мухъл, но не определя пригодността за използване в дадена конструкция (стена, покрив и др.)
Този метод не предсказва устойчивостта на даден изолационнен продукт на случайно въздействие от вода в резултата на насищане на продукта (повреда от вода).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17886:2022
40.60 Край на общественото допитване
6.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17886 IDENTICAL