Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13204:2022

Задвижвани спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики

Powered rescue tools for fire and rescue service use - safety and performance requirements

Главна информация

45.99     17.05.2023 г.

50.20    13.07.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики за задвижвани спасителни инструменти, произведени след датата на публикуване.
Приложим е за задвижвани спасителни инструменти, които са предназначени за използване от противопожарните и спасителните служби, главно за рязане, смачкване, разпръскване, притискане, бутане или теглене на конструктивни части на пътни превозни средства, кораби, влакове, самолети и строителни конструкции, участващи в инциденти .
Те се състоят от инструмент(и) и необходимите компоненти на системата (напр. източник на енергия, задвижваща система и основен двигател) и предвидените принадлежности, както е определено в точка 3.
Този документ се занимава с всички значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, свързани с машината, когато тя се използва по предназначение и при условия на неправилна употреба, които са разумно предвидими от производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Целта е да се помогне при изваждането на пострадалите или да се създаде работно пространство за парамедицински услуги, като се вземат предвид местните условия.
Този документ не включва:
— инструменти с пневматични задвижващи системи или пневматични източници на енергия;
— инструменти с еднократно действие (например крикове с пружинно/гравитационно връщане, задвижвани подпори и др.).
Той не е приложим за допълнителни изисквания за:
a) работа при тежки условия (напр. екстремни условия на околната среда като температури извън обхвата –20 °C и +55 °C, корозивна среда, тропическа среда, замърсяваща среда, силни магнитни полета, потенциално експлозивна атмосфера, използване под вода);
б) риска, произтичащ пряко от мерките, осигуряващи преносимост, транспортируемост, мобилност и извеждане от експлоатация на задвижвани спасителни инструменти по време на периодите на тяхната експлоатация;
в) общи инструменти като, но не само, бормашини, ъглошлайфи, триони, които не са предназначени единствено за изваждане;
d) инструменти, предназначени за повдигане, които не са предназначени единствено за изваждане.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 EN 13731:2007 се занимава със повдигателни системи с въздушна възглавница за използване от противопожарните и спасителни служби.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 За други директиви на ЕС/ЕЕА могат да бъдат приложими към оборудването в обхвата, например на Директивата за електромагнитна съвместимост.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13204:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13204:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
17.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13204 IDENTICAL