Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12416-1 rev:2022

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 1: Requirements and test methods for components

Главна информация

30.99     5.01.2023 г.

40.10    2.02.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания и методи за изпитване на материали, конструкция и експлоатационни характеристики на съставни части, предназначени за използване в пожарогасителни инсталации с прах, които са в съответствие с prEN 12416-2:2000.

Разглежданите съставни части са както следва:

- резервоари за прах

- монтажни възли, съдържащи резервоари за изтласкващ газ

- регулатори на налягане и манометри

- задвижващи механизми

- основни спирателни вентили и разпределителни вентили

- дюзи.

Съставните части са подходящи за пожарогасителни инсталации с прах за обща употреба в сгради и други строителни съоръжения. За зони, където има риск от експлозия, от земетресение, извънредни условия на околната среда, например на кораби, в крайбрежни зони, в минни или на самолети, се прилагат допълнителни съображения.

Този стандарт се отнася съставни части, предназначени за използване в пожарогасителни инсталации с прах, които са в съответствие с prEN 12416-2:2000. Той не обхваща например тръби и фитинги, които се разглеждат от по-общи стандарти, изискванията и препоръките за които са посочени в prEN 12416-2:2000. Той не разглежда и пожароизвестители или електрически съоръжения за управление и индикация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12416-1:2001+A2:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12416-1 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12416-1 rev IDENTICAL