Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12416-1:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components

Главна информация

40.60     15.06.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания и методи за изпитване за материали, конструкция и експлоатационни характеристики на съставни части, предназначени за използване в пожарогасителни инсталации с прах, които са в съответствие с prEN 12416-2:2000.
Разглежданите съставни части са както следва:
- резервоари за прах
- комплекти резервоари за изтласкващ газ
- регулатори на налягане и манометри
- задвижващи механизми
- основни спирателни вентили и разпределителни вентили
- дюзи.
Съставните части са подходящи за пожарогасителни инсталации с прах за обща употреба в сгради и други строителни съоръжения. За зони, където има риск от експлозия, земетръсни зони, извънредни условия на околната среда, например на кораби, в крайбрежни зони, в мини или на самолети, се прилагат допълнителни съображения.
Този стандарт обхваща съставни части, предназначени за използване в пожарогасителни инсталации с прах, които са в съответствие с prEN 12416-2:2000. Той не обхваща например тръби и фитинги, които са обхванати от по-общи стандарти, изискванията и препоръките за които са дадени в prEN 12416-2:2000. Той не разглежда и пожароизвестители или електрически съоръжения за управление и индикация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12416-1:2001+A2:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12416-1:2023
40.60 Край на общественото допитване
15.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12416-1 IDENTICAL