Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13267:2023

Tермопластични тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Дъна за термопластични ревизионни камери и шахти. Методи за изпитване за устойчивост на изкривяване (ISO 13267:2022)

Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods for buckling resistance (ISO 13267:2022)
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

93.030     23.040.45     23.040.20     91.140.80  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изпитване устойчивостта на дъната на термопластични ревизионни камери и шахти към външно налягане на почвата и подпочвените води след монтиране..

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14830:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13267:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13267:2023 IDENTICAL

Въвежда ISO 13267:2022 IDENTICAL