Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13268:2023

Tермопластични тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Термопластични тръби или пръстени за ревизионни камери и шахти. Определяне на напречна коравина (ISO 13268:2022)

Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness (ISO 13268:2022)
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

93.030     23.040.45     23.040.20     91.140.80  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя метод за изпитване за оценка на първоначална (краткосрочна) тангенциална напречна коравина на вертикални елементи за термопластични ревизиобнни камери или шахти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14982+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13268:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13268:2023 IDENTICAL

Въвежда ISO 13268:2022 IDENTICAL