Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-3:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Натоварване от сняг

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: Snow loads

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1991-1-3
(1) EN 1991-1-3 дава принципи и правила за определяне на стойностите на натоварванията от сняг, които да се използват за проектиране на конструкциите на сгради и строителни съоръжения.
(2) Тази част не се прилага за обекти на надморска височина над 1500 m, ако не е специфицирано друго.
ЗАБЕЛЕЖКА: За правилата за третиране на натоварвания от сняг за надморска височина над 1500 m, виж 6.1.
(3) Тази част не дава указания за специфични аспекти на натоварването от сняг, например:
– ударни натоварвания от сняг в резултат на плъзгане на сняг или падане от по-висок покрив;
– промени във формата или размера на строителните елементи поради наличие на сняг или натрупване на лед, което може да повлияе на въздействието от вятър;
– товари в райони, където има сняг през цялата година;
– странично натоварване поради пълзене на сняг (например странични натоварвания, породени от натрупвания);
– натоварвания от изкуствен сняг.
1.2 Предпоставки
Предпоставките, дадени в FprEN 1990:2022, 1.2 се прилагат за EN 1991-1-3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-3:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-3 IDENTICAL